O nas

3

Czym jest tablica interaktywna?

Tablica interaktywna to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który w zależności od technologii, w jakiej wykonano tablicę, może być obsługiwany za pomocą palca (technologia optyczna, pozycjonowania w podczerwieni, pojemnościowa) lub specjalnego pisaka (technologia elektromagnetyczna). Tablice interaktywne umożliwiają wyświetlanie dowolnej zawartości komputera, np. pliki Microsoft Office, strony WWW, zdjęcia, filmy w dużym formacie. Jednak najważniejszą jej cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Prowadzący/uczestnik prezentacji, stojąc przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Na każdym wyświetlonym na tablicy obrazie/zdjęciu/tekście może pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Wszystkie, naniesione na tablicę notatki można zapisać rozesłać pocztą e-mail/umieścić na serwerze szkolnym lub wydrukować.

6

Najważniejsze funkcje:

 • Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej
 • Funkcja chwytania i przesuwania obszaru roboczego za pomocą dłoni dostępna bez konieczności uruchamiania dodatkowych funkcji
 • Rozpoznawanie pisma odręcznego (m.in. w języku polskim)
 • Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne
 • Rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy
 • Baza figur geometrycznych – pozwala na łatwe wstawianie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji
 • Interaktywne narzędzia do geometrii – linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel
 • Dodatkowe narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego
 • Wypełnianie wybranych obiektów kolorem lub obrazem
 • Możliwość grupowania/rozgrupowania obiektów graficznych
 • Regulacja stopnia przezroczystości obiektów
 • Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony
 • Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć
 • Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony
 • Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie
 • Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo z dźwiękiem z mikrofonu