Inspiracje

Helen Doron
Metoda nauki języka

Brytyjska specjalistka w dziedzinie językoznawstwa i nauczania języka angielskiego.

Urodziła się w Wielkiej Brytanii. W 1977 uzyskała tytuł licencjata (bachelor, BA) na uniwersytecie Reading z lingwistyki i języka francuskiego, następnie tytuł magisterski (MA) z lingwistyki. Wykładała język angielski na uniwersytecie w Poitiers we Francji.

Jest autorką tzw. metody Helen Doron Early English (HDEE) – sposobu uczenia języka angielskiego małych dzieci (w wieku od 1 roku do 14 lat). Pełen cykl nauki wynosi 9 lat – odbywa się ona z pominięciem ojczystego języka (przez pierwszych sześć lat wyłącznie poprzez zabawę, reagowanie na proste polecenia, słuchanie piosenek i mówienie; trzy kolejne lata wprowadzają już czytanie i pisanie w języku angielskim). Dzieci uczą się w małych – 4 – 8 -osobowych grupach, pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych nauczycieli. Nauczyciel stosujący metodę HDEE musi prezentować wysoki poziom merytoryczny, jeśli chodzi o wymowę i operowanie językiem, gdyż dziecko uczy się początkowo wyłącznie przez naśladownictwo.

Metoda HDEE jest popularna w krajach europejskich, m.in. w Polsce, Niemczech, Włoszech i Austrii a także na innych kontynentach. W Polsce stosowana od 1999 roku.
/Wikipedia